Kontakt

 

 

AKTUALNOŚCI

SYBILLA 2021

ZESTAWIENIE NAGRODZONYCH I WYRÓŻNIONYCH

 

GRAND PRIX

Zamek Królewski na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki      

Wszystkie arrasy króla. Powroty 2021-1961-1921

 

 

KONSERWACJA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTURY

 

NAGRODA

Muzeum Fryderyka Chopina w Narodowym Instytucie Fryderyka Chopina

W poszukiwaniu straconego dźwięku. Renowacja ostatniego fortepianu Fryderyka Chopina

 

WYRÓŻNIENIA

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

Zespół dworski w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

 

Muzeum w Raciborzu

Konserwacja zewnętrznej drewnianej i polichromowanej trumny sarkofagowej z egipskiego kompleksu sarkofagowego z XXII Dynastii ze zbiorów Muzeum w Raciborzu

 

EDUKACJA

 

NAGRODA

Muzeum Miasta Gdyni

Rok Tadeusza Wendy. Projekt edukacyjny w 100. rocznicę rozpoczęcia budowy Portu Gdynia

 

WYRÓŻNIENIA

Muzeum Górnośląskie w Bytomiu

Sztrykowane, heklowane, biglowane - skarby śląskiej szafy

 

Muzeum Kinematografii w Łodzi

Polski punkt widzenia- Malarskość Filmu 3.0

 

 

PROJEKTY NAUKOWO-BADAWCZE 

 

NAGRODA

Muzeum Sztuki w Łodzi           

Awangardowe Muzeum

 

WYRÓŻNIENIA

Muzeum Podlaskie w Białymstoku 

Mogiłki pogranicza. Weryfikacja cmentarzysk ze stelami wpisanych do rejestru zabytków województwa podlaskiego

 

Muzeum Zamkowe w Malborku

Styl piękny w redakcji czeskiej - rzeźba kamienna z lat 1380-1400 w Prusach

 

 

NOWE I ZMODERNIZOWANE WYSTAWY STAŁE

 

NAGRODA

Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi

Miasto-Moda-Maszyna

 

WYRÓŻNIENIA

Muzeum Hutnictwa

Królestwo Żelaza

 

Muzeum Pamięci Sybiru

Wystawa stała Muzeum Pamięci Sybiru

 

 

WYSTAWY CZASOWE 

 

NAGRODA

Zamek Królewski na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki      

Wszystkie arrasy króla. Powroty 2021-1961-1921

 

WYRÓŻNIENIA

Muzeum Górnośląskie w Bytomiu

Stanisław Szukalski i Szczep Szukalszczyków herbu "Rogate Serce"

 

Muzeum Narodowe w Poznaniu

Vilhelm Hammershoi. Światło i cisza

 

 

ZARZĄDZANIE

 

Nagrody i wyróżnień nie przyznano

 

 

 

 

Posiedzenie jury 42. edycji Sybilli

Pod przewodnictwem prof. dr hab. Joanny Sosnowskiej obradowało jury 42. Konkursu na Wydarzenie Muzealne Roku Sybilla 2021. Oceniono przesłane na konkurs zgłoszenia w ramach sześciu kategorii konkursowych, tj. konserwacji i ochrony dziedzictwa kultury, edukacji, projektów naukowo-badawczych, nowych i zmodernizowanych wystaw stałych, wystaw czasowych oraz zarządzania. Muzea, których projekty zostały decyzją jury nagrodzone lub wyróżnione, zostaną o tym pisemnie poinformowane. Jednocześnie informujemy, że uroczysta gala laureatów 42. Sybilli odbędzie się we wrześniu br. w Muzeum Narodowym w Warszawie a towarzyszyć będzie jej  wydarzenie specjalne – prezentacja nagrodzonych projektów oraz spotkanie z ich autorami. Ponadto zapraszamy do udziału w panelu dyskusyjnym poświęconym zagadnieniu publiczności muzealnej oraz szans i zagrożeń działalności muzeów w sieci. Szczegóły przedstawimy na naszej stronie internetowej i w mediach społecznościowych.

Jeszcze raz dziękujemy wszystkim muzeom, które przesłały swoje zgłoszenia na tegoroczną edycję Sybilli. Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy.

Zmiana terminu przesyłania zgłoszeń

Szanowni Państwo,

mając na uwadze niezwykłe zaangażowanie polskich muzealniczek i muzealników na rzecz pomocy ich koleżankom i kolegom z muzeów ukraińskich, podjęta została decyzja o wydłużeniu do 15 kwietnia t.r. terminu naboru zgłoszeń  do Konkursu na Wydarzenie Muzealne Roku Sybilla 2021. Mamy nadzieję, iż wydłużenie terminu zwiększy organizacyjny komfort przygotowywania wniosków.

Jednocześnie informujemy, że zaplanowane na wrzesień t.r podsumowanie tegorocznej edycji Konkursu, będzie również okazją do docenienia szczególnego zaangażowania polskich muzeów w okresie pandemii oraz na rzecz pomocy muzeom ukraińskim.”

 

Ogłoszenie 42. Konkursu na Wydarzenie Muzealne Roku Sybilla 2021

Uprzejmie informujemy o ogłoszeniu 42. edycji Konkursu Sybilla. Na zgłoszenia projektów zrealizowanych przez muzea w 2021 roku czekamy do końca marca br.

Kategorie konkursowe obejmują projekty z zakresu:

Konserwacji i ochrony dziedzictwa kultury - zrealizowane przez muzea projekty konserwatorskie i działania przyczyniające się do ochrony dziedzictwa kultury.

Edukacji - projekty z zakresu edukacji muzealnej np. programy edukacyjne wystaw, cykle wykładów, cykle lekcji muzealnych, wydawnictwa edukacyjne.

Projektów naukowo-badawczych - zrealizowane przez muzea projekty o charakterze naukowo-badawczym.

Nowych i zmodernizowanych wystaw stałych - nowe muzealne wystawy stałe lub wystawy, które zostały poddane modernizacji.

Wystaw czasowych - wystawy czasowe zrealizowane przez muzea w 2021 i zakończone najpóźniej w lutym 2022 roku.

Zarządzania - obejmuje działania i procesy zarządcze wprowadzone w muzeum, które przyczyniają się w sposób znaczący do poprawy jego funkcjonowania w obszarach np. zarządzania zbiorami, infrastruktury, digitalizacji, obsługi zwiedzających, promocji, pozyskiwania funduszy.

 

* * *

Jak zgłosić projekt muzeum na konkurs?

Pierwszy krok - wypełnienie karty zgłoszeniowej.

Drugi krok - przesłanie karty zgłoszeniowej na adres sybilla@nimoz.pl

Trzeci krok - odbiór maila potwierdzającego przesłanie karty zgłoszeniowej wraz z hasłem do systemu naboru zgłoszeń.

Czwarty krok - rejestracja w systemie, wybór kategorii konkursowej i przesłanie do systemu karty zgłoszeniowej (pdf) oraz prezentacji projektu ( razem 35 MB, format pdf).

 

* * *

Informacja dotycząca prezentacji zgłaszanego projektu

Pełne zgłoszenie przedsięwzięcia do konkursu Sybilla obejmuje kartę zgłoszeniową oraz prezentację zamieszczoną w elektronicznym systemie naboru zgłoszeń. Hasło do systemu wnioskodawca otrzymuje po przesłaniu karty zgłoszeniowej na adres sybilla@nimoz.pl 

Prezentację przygotowuje muzeum wg. własnego uznania i w oparciu o znajomość specyfiki zgłaszanego projektu

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminowymi kryteriami ocen, które są pomocne w przygotowaniu prezentacji.

 

* * *

Organizatorem konkursu jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.

 

 

 

 

 

 

`