Kontakt

 

 

AKTUALNOŚCI 

 

W Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku odbyła się gala 41. Konkursu Sybilla 2020

Wszystkim laureatom Konkursu bardzo serdecznie gratulujemy! Dziękujemy muzeom, które zechciały przesłać swoje zgłoszenia na 41. edycję Sybill i zapraszamy do udziału w kolejnym konkursie.

Gala Konkursu na Wydarzenie Muzealne Roku Sybilla 2020

22 września w Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, odbędzie się uroczysta gala 41. Konkursu na Wydarzenie Muzealne Roku Sybilla 2020. Podczas wydarzenia poznamy tegorocznych laureatów Konkursu. Z powodów obostrzeń sanitarnych uroczystość odbędzie się przy ograniczonej liczbie gości. Zapraszamy jednak do śledzenia mediów społecznościowych NIMOZ za pośrednictwem, których gala będzie transmitowana. 

 

Posiedzenie jury Konkursu Sybilla 2020

21 czerwca odbyło się posiedzenie jury 41. edycji Konkursu na Wydarzenie Muzealne Roku Sybilla 2020. W trakcie spotkanie jurorzy dokonali oceny i wyboru najlepszych projektów zgłoszonych przez muzea w sześciu regulaminowych kategoriach konkursowych obejmujących działania konserwatorskie i ochronę dziedzictwa kultury, edukację, projekty naukowo-badawcze, nowe i zmodernizowane wystawy stałe, wystawy czasowe oraz zarządzanie. Obradom przewodniczyła prof. Joanna Sosnowska. Decyzja jurorów zostanie ogłoszona podczas uroczystej gali laureatów, która odbędzie się 22 września w Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.

Muzea, których projekty zostały docenione przez jury i znalazły się z gronie wyróżnionych i nagrodzonych, zostaną o tym indywidualnie poinformowane.

Jeszcze raz bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom Konkursu za wzięcie w nim udziału.  

Zamknięcie naboru zgłoszeń

30 kwietnia zakończył się nabór zgłoszeń na 41. Konkursu na Wydarzenie Muzealne Roku Sybilla 2020. Serdecznie dziękujemy wszystkim muzeom, które zechciały przygotować prezentacje konkursowe i zgłosić swoje projekty na tegoroczną edycję. Uroczyste ogłoszenie laureatów Sybilli 2020 planujemy zorganizować we wrześniu br. 

Przesunięcie terminu przesyłania zgłoszeń

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,

uprzejmie informujemy, iż wobec wielu pytań o możliwość wydłużenia terminu zgłaszania projektów w 41. Konkursie na Wydarzenie Muzealne Roku Sybilla 2020, podjęta została decyzja o przesunięciu daty przesyłania zgłoszeń - do 30 kwietnia 2021 r. Życzymy przygotowania wielu interesujących zgłoszeń konkursowych.

Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów,  Sekretariat Konkursu

 

Informacja dotycząca prezentacji zgłaszanego projektu

Uprzejmie przypominamy, że pełne zgłoszenie przedsięwzięcia do konkursu Sybilla obejmuje kartę zgłoszeniową oraz prezentację zamieszczoną w elektronicznym systemie naboru zgłoszeń. Hasło do systemu wnioskodawca otrzymuje po przesłaniu karty zgłoszeniowej na adres sybilla@nimoz.pl.

Prezentację przygotowyuje muzeum wg. własnego uznania i w oparciu o znajomość specyfiki zgłaszanego projektu. Zachęcamy do zapoznania się z kryteriami ocen, które mogą być pomocne w przygotowaniu prezentacji.

Poniżej przykładowa propozycja układu prezentacji projektu: 

  • Opis koncepcji  przedsięwzięcia oraz form jego realizacji.
  • Uzasadnienie spójności przedsięwzięcia z misją i strategią muzeum.
  • Informacja o nakładach  poniesionych na organizację przedsięwzięcia.
  • Opis sposobów udostępnienia przedsięwzięcia dla sprecyzowanych  grup odbiorców.
  • Opis znaczenia przedsięwzięcia dla utrwalenia i popularyzacji dziedzictwa kraju, regionu lub obszaru  kultury.
  • Dokumentacja wizualna.
  • Inne informacje, w tym  linki do materiałów, dotyczących przedsięwzięcia (filmy, strony internetowe).

 

* * *

Ogłoszenie 41. Konkursu na Wydarzenie Muzealne Roku Sybilla 2020

Uprzejmie informujemy o ogłoszeniu 41. edycji Konkursu Sybilla. Na zgłoszenia projektów zrealizowanych przez muzea w 2020 roku czekamy do końca marca br. Kategorie konkursowe obejmują: wystawy czasowe, wystawy stałe, zarządzanie, projekty naukowo-badawcze, konserwatorskie i edukacyjne.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu i przesyłania zgłoszeń.  

Organizatorem konkursu jest Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. Wydarzeniu patronuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.   

 

* * *

Jak zgłosić projekt muzeum na konkurs?

Pierwszy krok - wypełnienie karty zgłoszeniowej.

Drugi krok - przesłanie karty zgłoszeniowej na adres sybilla@nimoz.pl

Trzeci krok - odbiór maila potwierdzającego z hasłem do systemu naboru zgłoszeń.

Czwarty krok - rejestracja w systemie, wybór kategorii konkursowej i przesłanie do systemu karty zgłoszeniowej (pdf) oraz prezentacji projektu (35 MB, pdf).

 

* * *

Kategorie konkursowe

Konserwacja i ochrona dziedzictwa kultury - zrealizowane przez muzea projekty z zakresu konserwacji i ochrony dziedzictwa kultury.

Edukacja - projekty z zakresu edukacji muzealnej np. programy edukacyjne wystaw, cykle wykładów, cykle lekcji muzealnych, wydawnictwa edukacyjne.

Projekty naukowo-badawcze - zrealizowane przez muzea projekty o charakterze naukowo-badawczym.

Nowe i zmodernizowane wystawy stałe - nowe muzealne wystawy stałe lub wystawy, które zostały poddane modernizacji.

Wystawy czasowe - wystawy czasowe zrealizowane przez muzea w 2020 i zakończone w lutym 2021 roku.

Zarządzanie - obejmuje działania i procesy zarządcze wprowadzone w muzeum, które przyczyniają się w sposób znaczący do poprawy jego funkcjonowania w obszarach np. zarządzania zbiorami, infrastruktury, digitalizacji, obsługi zwiedzających, promocji, pozyskiwania funduszy.

 

* * *

 

Informacja dotycząca organizacji 41. edycji Konkursu na Wydarzenie Muzealne Roku Sybilla 2020

Informujemy, iż kolejna edycja Konkursu na Wydarzenie Muzealne Roku „Sybilla”, zaplanowana na rok 2021, odbędzie się na podstawie obowiązującego regulaminu konkursu. Zgodnie z jego postanowieniami powołane zostanie jury w nowym składzie. Jury powoływane jest przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na wniosek dyrektora Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. Komunikat, dotyczący harmonogramu konkursu w roku 2021, uwzględniający przepisy prawa powszechnie obowiązującego, dotyczące stanu epidemii, zostanie opublikowany do końca stycznia 2021 (link)

 

 

 

 

 

 

`