Kontakt

Muzeum Narodowe w Poznaniu


Program edukacyjny adresowany do społeczności osób niewidomych i słabowidzących. Główny jego element stanowiła wystawa czasowa o charakterze ekspozycji edukacyjnej, której towarzyszył cykl lekcji muzealnych, warsztatów,prelekcji, spotkań. Dostosowanie wystawy polegało na przygotowaniu opisów audiodeskrypcyjnych prezentowanych na niej dzieł sztuki i udostępnianie ich zwiedzającym poprzez automatyczny system przewodników audio, zastosowanie dodatkowych charakterystyk tych dzieł odwołujących się do zmysłów, oznaczenie przestrzeni muzeum poprzez specjalne linie umożliwiające poruszanie się po obiekcie, użycie identyfikacji w systemie Braille,a oraz wykonanie powiększonych napisów.