Kontakt

Muzeum Wojska w Białymstoku


„Wyrwa w pamięci” to akcja społeczno-kulturalna, której kontekst historyczny
określały cztery wielkie deportacje na Syberię i do Kazachstanu z lat 1940-
-41. Dotknęły one setek tysięcy mieszkańców II RP; sam Białystok stracił aż
20 tysięcy obywateli. Na poczuciu straty koncentrowała się główna idea projektu:
„Spróbujcie to sobie wyobrazić: z każdej grupy, której jesteście częścią
(rodzina, klasa, blok, ulica…) znika co piąta osoba”. Współczesny kontekst
projektu wyznaczała idea powstania w Białymstoku Muzeum Pamięci Sybiru.