Kontakt

Nagrody i wyróżnienia w XXXV edycji

Konkursu na Wydarzenie Muzealne Roku Sybilla 2014

 

GRAND PRIX

XXXV edycji Konkursu na Wydarzenie Muzealne Roku Sybilla 2014

 

otrzymuje:

 

Muzeum Narodowe w Warszawie

za

Galerię Faras im. Profesora Kazimierza Michałowskiego

 

 

 Wystawy sztuki        

 

NAGRODA

dla

Muzeum Narodowego w Warszawie

za wystawę:

Aleksander Gierymski 1850-1901

 

WYRÓŻNIENIE

dla

Muzeum Sztuki w Łodzi

za wystawę:

Teresa Żarnowerówna (1897-1949). Artystka końca utopii

 

WYRÓŻNIENIE

dla

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

za wystawę:

Co widać. Polska sztuka dzisiaj

 

Wystawy historyczne i archeologiczne     

 

NAGRODA

dla

Muzeum Narodowego w Warszawie

za wystawę:

Galeria Faras im. Profesora Kazimierza Michałowskiego

 

WYRÓŻNIENIE

dla

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

za wystawę:

1000 lat historii Żydów polskich - wystawa stała Muzeum Historii Żydów Polskich

 

WYRÓŻNIENIE

dla

Muzeum Historii Polski w Warszawie

za wystawę:

Odwaga i pojednanie - wystawa plenerowa w Krzyżowej

 

WYRÓŻNIENIE           

dla

Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli

za wystawę:

Made in Poland

 

Wystawy etnograficzne      

 

NAGRODA

dla

Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie

za wystawę:

Spotkanie. Drzeworyty ludowe z kolekcji Józefa Gwalberta Pawlikowskiego zachowanej we Lwowie

 

WYRÓŻNIENIE

dla

Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu

za wystawę:

Przy kuchennym stole - wnętrza i smaki kuchni śląskiej

 

WYRÓŻNIENIE

dla

Muzeum Etnograficznego im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu

za wystawę:

Lokalny pejzaż kontrkultury. Peace, Love i PRL

 

Wystawy przyrodnicze i techniczne          

 

NAGRODA

dla

Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie

za wystawę:

Poszerzenie oferty Ogrodu Doświadczeń im. Stanisława Lema o nowe przestrzenie edukacji przyrodniczej

 

WYRÓŻNIENIE

dla

Muzeum Architektury we Wrocławiu

za wystawę:

Tadeusz M. Zipser. Zygzakiem przez symbole

 

WYRÓŻNIENIE

dla

Muzeum Okręgowego w Toruniu

za wystawę:

Tsuba. Arcydzieła japońskiej sztuki zdobniczej

 

Przedsięwzięcia o tematyce martyrologicznej     

 

Jury nie przyznało nagrody w tej kategorii.

 

WYRÓŻNIENIE

dla

Państwowego Muzeum na Majdanku

za wystawę:

Wysiedleńcy z Zamojszczyzny w obozie na Majdanku

 

Edukacja       

 

NAGRODA

dla

Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

za program edukacyjny:

Muzeum mojego podwórka

 

WYRÓŻNIENIE

dla

Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli

za program edukacyjny:

Kod architektury

 

WYRÓŻNIENIE

dla

Muzeum Historii Polski w Warszawie

za program edukacyjny:

Jan Karski - niedokończona misja

 

WYRÓŻNIENIE

dla

Muzeum Śląskiego w Katowicach

za program edukacyjny:

Kto żyw bieży do wieży

 

Konserwacja i ochrona dziedzictwa kultury        

 

NAGRODA

dla

Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie

za

Konserwację obiektów z kolekcji rolniczych statków powietrznych

 

WYRÓŻNIENIE

dla

Skarbca Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu

za projekt konserwatorski:

Skarbiec Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. Od lamusa do muzeum

           

WYRÓŻNIENIE

dla

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

za:

Konserwację kuczki z Szydłowca

 

Digitalizacja i nowe technologie    

 

Jury nie przyznało nagrody w tej kategorii.

 

WYRÓŻNIENIE

dla

Muzeum Narodowego w Warszawie

za projekt:

Partage Plus - Digitising and Enabling Art Nouveau for Europeana

 

WYRÓŻNIENIE

dla

Muzeum Narodowego w Krakowie

za

Digitalizację w Muzeum Narodowym w Krakowie

 

Projekty naukowo-badawcze        

 

NAGRODA

dla

Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku

za

Opracowanie naukowe wraku średniowiecznego statku tzw. Miedziowca i jego ładunku

 

Jury nie przyznało wyróżnień.

 

Publikacje         

 

NAGRODA

dla

Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha

za publikację:

Arcydzieła sztuki japońskiej w kolekcjach polskich/Masterpieces of Japanese Art In Polish Collections

 

WYRÓŻNIENIE

dla

Muzeum Sztuki w Łodzi

za publikację:

Zmiana pola widzenia

               

WYRÓŻNIENIE

dla

Muzeum Historii Polski w Warszawie

za publikację:

Powstanie styczniowe w europejskiej ilustracji prasowej. Grafika z kolekcji Krzysztofa Kura

               

WYRÓŻNIENIE

dla

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

za publikację:

Codzienność w cieniu terroru. Okupacja niemiecka w Polsce 1939-45

 

Inwestycje

       

Jury nie przyznało nagrody w tej kategorii

 

WYRÓŻNIENIE

dla

Muzeum Historycznego Miasta Krakowa

za projekt:

Modernizacja obiektu Pałac pod Krzysztofory głównej siedziby Muzeum Historycznego

 

WYRÓŻNIENIE

dla

Muzeum Miejskiego w Żorach

za projekt:

Inwestycja wspólnego interesu publiczno-prywatnego –„Muzeum Miejskie w Żorach”

 

WYRÓŻNIENIE

dla

Muzeum "Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie"

za projekt:

Rewitalizacja systemów wodnych na terenie Muzeum "Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie" wraz z uruchomieniem zakładów historycznego przemysłu wiejskiego