Kontakt

Muzeum Historii Katowic


Powstanie wystawy poprzedziły badania terenowe prowadzone w Nikiszowcu
oraz liczne rozmowy z mieszkańcami, którzy pamiętali jak wyglądała praca
w dawnej pralni. Ekspozycja ta jest jedyną wystawą, która uzmysławia odbiorcy,
jak ciężkie było dbanie o higienę, ile pracy trzeba było włożyć w utrzymanie
czystości w dawnym osiedlu górniczym. W związku z tym, że nie zachowały
się fotografie pralni i magla, podczas powstawania scenariusza wystawy
bazowano na wspomnieniach mieszkańców oraz nielicznych zapiskach archiwalnych
i planach architektonicznych. Tym bardziej niełatwe było odtworzenie
tego specyficznego miejsca.