Kontakt

Muzeum Stutthow w Sztutowie


Sztutowo czy Stutthof? to zbiorcza nazwa kilkuletnich i wielowątkowych badań interdyscyplinarnych podjętych celem znalezienia odpowiedzi na pytanie o współczesny stan fizyczny, postrzeganie społeczne miejsca pamięci na terenie byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Stutthof oraz jego odbiór zarówno przez osoby zwiedzające, jak i stałych mieszkańców okolicznych terenów. Projekt zrealizowany we współpracy Muzeum z Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu.