Kontakt

Muzeum Sopotu


Zakończenie II wojny światowej otworzyło nowy rozdział w dziejach Sopotu.
W wyniku powojennych migracji całkowicie przeobraziła się społeczność
miasta. Projekt naukowo-badawczy zajmował się udokumentowaniem losów
mieszkańców kurortu w okresie tuż powojennym, lat które nie były dotąd
przedmiotem badań historycznych. Wzięły w nim udział osoby, które wyjechały,
jak i te które przyjechały wówczas do Sopotu.
Projekt został zrealizowany w oparciu o historię mówioną, utrwalił pamięć
odchodzącej generacji, zaangażował we wspólne działania osoby w różnym
wieku, wzbudził zainteresowanie historią rodzinną i lokalną, przedstawił wielokulturową
przeszłość społeczności Sopotu. Zebrano relacje ustne i pisemne,
przeprowadzono badania archiwalno-biblioteczne, powstała wystawa, program
edukacyjny, strona internetowa i film dokumentalny.