Kontakt

Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie


Muzeum we współpracy z Archidiecezją Gnieźnieńską przeprowadziło konserwację zespołu pięciu rzeźb średniowiecznych: Opłakiwana z Gościeszyna (ok. 1430 r.); Matka Boska Bolesna (ok. 1500 r.), Św. Anna Samotrzeć (ok. 1520 r.), Złożenie do grobu (pocz. XIV w.), Zaśnięcie N.P. Marii (XIV w.). Uszkodzenia wybranych do konserwacji zabytków kształtowały się na poziomie kilkunastu i kilkudziesięciu procent. Starano się ograniczyć do minimum ingerencję w oryginalną materię rzeźb jednocześnie przywracając jej walory estetyczne. Wszystkie zabytki stanowić będą główny punkt ekspozycyjny w w module Kultura wystawy stałej Początki Państwa Polskiego prezentującej najważniejsze wydareznia z pierwszych wieków kształtowania się państwa polskiego.