Kontakt

Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku


Galicyjski Rynek to jedna z najbardziej prestiżowych realizacji w skali europejskiego muzealnictwa skansenowskiego ostatnich lat. Projket zakładał rekonstrukcję centrum galicyjskiego miasteczka z równoczesnym pokazaniem wszystkich jego funkcji społecznych, gospodarczych i kulturowych. Powstałe budynki zostały wyposażone w eksponaty, które muzeum gromadziło w sposób celowy, tematyczny pod kątem wyposażenia miasteczka. Podczas realizacji szczególną dbałość wykazano o wartość merytoryczną i naukową projektu.