Kontakt

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa


Dziedzictwo historyczne Krakowa w okresie okupacji niemieckiej w latach
1939–1945 jest szeroko i wielostronnie udokumentowane. Mimo stale rosnącej
historiografii Krakowa lat wojny do chwili obecnej nie powstała monografia
poświęcona sztuce krakowskiej tego okresu. Krakowscy artyści i ich sztuka
w latach 1939–1945 uzupełnia tę lukę. To kompleksowe opracowanie dotyczące
sztuki lat wojny i losów tworzących ją artystów krakowskich.
Autorka, Maria Zientara napisała we wstępie: „Sztuka krakowska okresu
wojny i okupacji jest jednym z najmniej znanych zjawisk w sztuce polskiej.
Nie lepiej przedstawia się stan wiedzy na temat losów krakowskich artystów
w latach 1939-1945. Problematyka ta nie doczekała się dotąd kompleksowego
opracowania”.
Opracowanie tej monumentalnej monografii wynika z wieloletniego programu
muzealnego Trasy Pamięci.