Kontakt

W latach 2017-2019 w partnerstwie z Archiwami Państwowymi w Polsce i Państwowym Archiwum Obwodu Iwano-Frankowskiego w Ukrainie wykonaliśmy 190 000 skanów dokumentów paszportowych i obywatelskich z lat 1918–1939 potrzebnych do kwerend genealogicznych Żydów polskich. Na ich podstawie stworzyliśmy indeks genealogiczny, liczący 31 600 rekordów osobowych, od czerwca 2019 r. dostępny w polskiej i angielskiej wersji językowej w zakładce „Genealogia” portalu Wirtualny Sztetl (1 000 nowych zalogowanych użytkowników z całego świata od momentu uruchomienia) oraz w bazie United States Holocaust Memorial Museum w Waszyngtonie. Było to przedsięwzięcie z zakresu zarządzania danymi pochodzącymi z dokumentów źródłowych: odpisów z ksiąg stanu cywilnego i ksiąg ludności, świadectw szkolnych, własnoręcznie spisanych życiorysów, paszportów pozwalających zlokalizować Żydów, którzy wyemigrowali z Polski przed wojną i najprawdopodobniej uniknęli losu swoich krewnych – ofiar Holokaustu. Dostęp do pełnej dokumentacji możliwy jest w Centrum Informacji Historycznej Muzeum POLIN. W ramach jego działalności obsługujemy rocznie 1000 zapytań, przeszło 4 000 osób: potomków polskich Żydów, Polaków, Europejczyków i Obywateli z całego świata, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę o przebogatym dziedzictwie Żydów polskich.