Kontakt

Muzeum Sztuki w Łodzi


 

Celem projektu było udostępnienie osobom niewidomym i słabowidzącym
ekspozycji zabytkowych wnętrz w Pałacu Herbsta oraz wystawy malarstwa
w Galerii Sztuki Dawnej. Implementacja nowoczesnych technologii posłużyła
do realizacji programu zmierzającego do wyrównania szans i zapewnienia
dostępu do dóbr kultury osobom z dysfunkcjami wzroku. Podszepty to także
specjalny, systematycznie rozbudowywany program edukacyjny dostosowany
do potrzeb i możliwości percepcyjnych osób niewidomych. To jedyny w Polsce
zainstalowany na stałe kompleksowy system, który osobom z dysfunkcjami
wzroku pozwala uczestniczyć w odbiorze sztuki. Opis dzieł i pomieszczeń,
orientacja przestrzenna w budynkach i w terenie były szeroko konsultowane
ze środowiskiem osób niewidomych.