Kontakt

Muzeum Historii Polski w Warszawie


 

Wystawa Pod wspólnym niebem. Rzeczpospolita wielu narodów, wyznań i kultur (XVI-XVIII w.) to owoc ponad dwuletnich przygotowań merytorycznych. Poruszyła niełatwy temat wspólnej, nie zawsze pokojowej egzystencji na terenach I Rzeczypospolitej wielu rozmaitych grup narodowościowych, etnicznych oraz religijnych, obalając jednocześnie wiele narosłych wokół tej tematyki stereotypów. Na ekspozycji wykorzystano tradycyjne i najnowocześniejsze metody wystawiennicze. Zaprezentowano kilkaset, często bezcennych obiektów rozproszonych na terenie całego kraju. Przygotowanie wystawy wiązało się z wykonaniem ogromnej pracy merytorycznej, ekspozycyjnej, opracowania zróżnicowanej oferty wydarzeń edukacyjnych. Efektem tego wysiłku było powstanie wspaniałej wystawy historycznej, która spotkała się z ogromnym odzewem publiczności.