Kontakt

Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie


 

Ogród Doświadczeń im. Stanisława Lema to oddział Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie. Zlokalizowana w parkowej przestrzeni wystawa obejmuje powierzchnię 6 ha. Znajduje się tam 60 stanowisk przybliżających zjawiska fizyki.

W 2014 roku ekspozycja została poszerzona o 3 wystawy o charakterze przyrodniczym. Są to:

Wystawa 1

Ogródek geologiczny GEO-GRÓDEK - 17 kilkutonowych skał, których wspólną cechą jest obecność

w architekturze Krakowa (bruki, fasady budynków, pomniki). Skały podzielono na 4 grupy ze względu na pochodzenie (osadowe, wulkaniczne, metamorficzne, inne). Obiekty zostały sprowadzone z terenu Polski i Wołynia. Współautorem koncepcji GEO-GRÓDKA jest geolog, prof. dr hab. inż.  Jacek Rajchel z Akademii Górniczo-Hutniczej. Uzupełnieniem wystawy jest miejsce, gdzie odbywają się warsztaty geologiczne. Uczestnicy zajęć dowiadują się jak powstają skały, jakie są ich własności i gdzie są wykorzystywane.

Wystawa 2

Ogródek zapachów ZAPACHOWO to przestrzeń o powierzchni 480 m2, ukierunkowana na zmysły człowieka, w szczególności zmysł powonienia. Tworzy go 30 gatunków roślin dobranych przez specjalistów pod kątem wydzielanego zapachu z uwzględnieniem pory dnia i roku. System opisów  wskazuje na cel przyświecający roślinom wydzielającym zapach – wabienie owadów lub ich odstraszanie oraz wynikające z tego korzyści dla ludzi, takie jak chociażby miód czy zioła lecznicze. 

Wystawa 3

Ogrodowy LEM-BIRYNT to zielony labirynt o powierzchni 550 m2, uformowany  z roślin z gatunku „Thuja occidentalis”. Labirynt posiada dwojaką architekturę występującą w labiryntach klasycznych: meander oraz spirala. Nazwa „LEM-BIRYNT” pochodzi od cytatów z dzieł Stanisława Lema, umieszczonych przy labiryntowych ścieżkach. System opisów zwraca uwagę na obecność labiryntu w kulturze od czasów starożytnych (mitologia grecka).

Trzy wymienione wystawy wzbogacają ekspozycję Ogrodu Doświadczeń o zagadnienia przyrodnicze, które wykraczają poza fizykę. Wystawy, tego rodzaju, są jedynymi w Krakowie i rzadko spotykanymi w kraju. Ekspozycje mają charakter edukacyjny, w szczególności opracowano dla nich program zajęć adresowany do dzieci i młodzieży. Przygotowany został katalog instalacji Ogrodu Doświadczeń, obejmujący również wymienione wystawy.