Kontakt

Muzeum Narodowe w Poznaniu


 

Wystawa poświęcona była życiu, kulturze i sztuce w Niderlandach w czasach
nowożytnych. Jej tematyka dotyczyła także wpływu kultury i sztuki Niderlandów
na inne kraje europejskie, w tym Polskę, i poszerzona o odniesienia
do czasów bliższych współczesnemu widzowi. Prezentowane na niej eksponaty
powstały głównie w Holandii i Flandrii, w większości w XVII wieku.
Towarzyszyły im obiekty wykonane w Polsce i w innych krajach od czasów
nowożytnych do współczesnych. Centralnym tematem ekspozycji była kultura
mieszczańska z jej obyczajowością, religijnością, etosem pracy, sposobem
spędzania wolnego czasu i twórczością artystyczną. Ukazana została poprzez
malarstwo, grafikę, rzeźbę, plakat, sztukę użytkową (meble, ceramikę, tkaniny,
wyroby z metalu), numizmaty, militaria i varia.