Kontakt

Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy


Wystawa stanowiła próbę rozwiązania jednej z licznych zagadek dotyczących genezy państwowości Polski oraz roli i miejsca tytułowej wyspy na mapie ziem pozostających we władaniu pierwszych Piastów i ich sukcesorów. Pobudzała do myślenia, a także stawia liczne pytania dotyczące procesów kształtowania się państwa oraz charakteru i znaczenia rezydencji panującego w tych procesach. Ukazywała jeden z kluczowych momentów naszych dziejów – powstanie państwa. Prezentowała najciekawsze kolekcje zabytków archeologicznych (sakralnych i militarnych) z obszaru Słowiańszczyzny Środkowej. Stworzono ją w oparciu o wyniki najnowszych badań historycznych i archeologicznych.