Kontakt

Muzeum Historii Fotografii w Krakowie

_____________________________

    \

Wystawa „My(d)lenie oczu” była spektakularnym zwieńczeniem działań w ramach programu edukacyjnego „Szkoła widzenia”.

Wystawa nie tylko podsumowywała kilkuletnie działania i badania dotyczące zmysłu wzroku, ale także miała na celu zwrócenie uwagi na rolę edukacji w działalności muzealnej. Dlatego zdecydowaliśmy się przeznaczyć na nią całą galerię wystaw czasowych łącznie z przestrzeniami wystawy stałej.

Wystawa powstała w ścisłej współpracy działu merytorycznego (kurator Monika Kozień – Dział Fotografii) oraz działu odpowiedzialnego za edukację (kurator, koordynator Aneta Kopczacka – Dział Upowszechniania).

Wystawa „My(d)lenie oczu”, jak cały program „Szkoła widzenia”, miała za zadanie pokazać różnorodność zagadnień dotyczących szeroko rozumianego widzenia. W tym celu galeria MHF zamieniona została na laboratorium percepcyjne. Ważnymi elementami wystawy były obiekty i sytuacje zaburzające wrażenia przestrzenne i kolorystyczne. Zwiedzający poddawani byli działaniu rozmaitych iluzji optycznych, uczestnicząc w pasjonującej grze rzeczywistości, odbić i wizerunków. Oprócz uświadomienia fizykalnych uwarunkowań zmysłu wzroku, celem wystawy było zwrócenie uwagi na psychologiczne aspekty widzenia oraz kulturową rolę obrazu.

Założeniem wystawy było zachęcenie do eksploracji i samodzielnego doświadczania. Dzięki zastosowaniu elementów partycypacyjnych rozbita została pasywność typowa dla tradycyjnego modelu zwiedzania. Aranżacja wystawy opierała się na atrakcyjności wizualnej poszczególnych obiektów i intuicyjności ich obsługi. Warstwa tekstowa pełniła funkcję uzupełniającą. Na ścianach znalazły się krótkie instrukcje dotyczące poszczególnych gier i zabaw percepcyjnych oraz przeznaczone głównie dla dorosłych odbiorców cytaty, które wprowadzały dodatkowe konteksty interpretacyjne. Dla osób zainteresowanych poszerzeniem wiedzy w każdej sali umieszczone zostały kartki przybliżające w bardziej szczegółowy sposób poszczególne zagadnienia, które kompletowano w specjalnej teczce, rozdawanej wraz z biletem. Materiały tworzyły rodzaj katalogu wystawy.

Wystawa skierowana była do odbiorców w każdym wieku. Z oferowanych możliwości samodzielnego eksperymentowania i zabawy z równym entuzjazmem korzystały dzieci, młodzież i dorośli. Dzięki zastosowaniu różnorodności elementów, każda grupa wiekowa mogła odczytywać wystawę z innego poziomu wiedzy i doświadczeń życiowych.

Dodatkowo wystawa „My(d)lenie oczu” stała się kolejną formą popularyzacji zbiorów MHF. Obok tradycyjnie prezentowanych na ścianach i w gablotach eksponatów, wizerunki fotografii z kolekcji muzealnej pojawiły się na wystawie również w mniej konwencjonalnej formie.