Kontakt

Muzeum Gdańska

_____________________________

 

Ratusz Głównego Miasta Gdańska jest od 1970 r. główną siedzibą Muzeum Gdańska. Jego dolna kondygnacja to najstarsza część budynku. Pierwotnie pełniła kilka funkcji. Mieściły się tu przede wszystkim Komory: Palowa i Akcyzowa. W Palowej pobierano opłaty od przypływających i wypływających z Gdańska statków. W Akcyzowej gdańszczanie płacili podatki za artykuły żywnościowe. Przyziemie przetrwało II wojnę światową bez większych zniszczeń. W latach 1972–2014 funkcjonowała tutaj restauracja „Palowa”. Od 2015 r. pomieszczenia należą do Muzeum.

Prace rozpoczęto od kompleksowych badań: historycznych, architektonicznych, konserwatorskich. Po wykonaniu wstępnych sondaży zdecydowano usunąć bezwartościowe współczesne podłogi, sufity i grube cementowe tynki. Dzięki temu ujawniono nieznane dotąd detale architektoniczne i wystroju wnętrza. Jednym z najważniejszych odkryć były relikty malowidła ściennego z 2. ćw. XV w. ze sceną Ukrzyżowania. Pozwoliło to na wyjaśnienie dotąd nieznanej lokalizacji kaplicy ratuszowej usytuowanej właśnie w tym miejscu. Odsłonięto najstarszy (jak wykazały badania dendrochronologiczne) w Gdańsku strop belkowy z 1379–80 r. Poza tym uwidoczniono: średniowieczne wnęki, otwory okienne i drzwiowe, fragmenty posadzek, zamurowane przejścia i klatki schodowe. W XIV w. w ratuszu funkcjonowały klatki schodowe ukryte w grubych murach. Prowadziły z sal reprezentacyjnego pierwszego piętra do tylnego wyjścia na podwórze i do piwnicy. Wszystkie odkryte detale były ściśle związane z dawnym funkcjonowaniem ratusza – zwłaszcza jego przyziemia, a także z działalnością władz miejskich.

Badania zakończono szczegółowymi wytycznymi co do dalszego sposobu ekspozycji wnętrz. Przyjęto zasadę uszanowania wszystkich historycznych faz budowy i przekształceń, natomiast postanowiono o usunięciu bezwartościowych naleciałości. Równolegle z prowadzonymi badaniami powstawał projekt adaptacji historycznych wnętrz na potrzeby utworzenia nowoczesnej galerii muzealnej wraz z zapleczem.

W toku prac konserwatorskich wykonano wszystkie niezbędne zabiegi przy ceglanych murach oraz kamiennym, drewnianym i żelaznym detalu. Polegały one przede wszystkim na oczyszczeniu, dezynfekcji, wzmocnieniu strukturalnym i konsolidacji. Większe ubytki uzupełniono, natomiast pozostawiono ślady użytkowania i patyny oraz wszelkie pozostałości po dawnych detalach. Nierówności kolorystyczne scalono a powierzchnie zabezpieczono. Wytypowane fragmenty ścian pozostawiono nietynkowane z zachowanymi reliktami pierwotnego malowania czerwienią. Pozostałe pokryto cienkim tynkiem, analogicznie jak były one wykończone w późnym średniowieczu i okresie nowożytnym. Renowacji i modernizacji poddano stolarkę okienną z 1865 r.

Wszystkie nowe instalacje ukryto pod posadzką. Wykonano przewody wentylacyjne sal, nowe oświetlenie i ogrzewanie. W przyległych do ratusza pomieszczeniach umieszczono węzeł sanitarny oraz nowocześnie wyposażony, klimatyzowany magazyn sztuki i tzw. pakowalnię (zaplecze wystaw czasowych). Cała przestrzeń jest dostępna dla osób niepełnosprawnych. W jednym z pomieszczeń umieszczono kasę muzealną wraz ze sklepikiem, w innym szatnię. Uzyskano ok. 150 m² powierzchni wystawienniczej przeznaczonej na ekspozycje czasowe. Wyeksponowanie historycznych detali w pomieszczeniach przyziemia podniosło rangę ratusza – serca dziedzictwa historycznego Gdańska.

Podjęte działania przyczyniły się do poszerzenia wiedzy o ratuszu oraz funkcjonowaniu średniowiecznego i nowożytnego miasta. Utworzenie Galerii Palowa to ważny etap na drodze przystosowania ratusza do funkcji nowoczesnej instytucji muzealnej. Dzięki temu poszerzono ofertę edukacyjną, promocyjną i kulturalną.