Kontakt

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej


 

Konserwacja wyposażenia kościoła pw. św. Marka w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej. Dzięki pracom konserwatorskim uratowano i zachowano w całości zupełnie wyjątkowy zespół zabytków. Jego wielkim walorem jest jednorodność i komplementarność: powstał dla jednego miejsca w stosunkowo niedługim przedziale czasowym (większość w II poł. XIX w.), służył tym samym celom i w zasadzie jako całość stał się zespołem ekspozycyjnym ( po wyłączeniu kościoła z kultu religijnego z „przedsoborowego” wyposażenia parafianie przenieśli do nowego kościoła tylko organy, naczynia liturgiczne i dzwony. Przeprowadzona w Muzeum Kultury Ludowej konserwacja przywróciła tym zabytkom ich pierwotny wygląd, nadając im jednocześnie wysokie walory estetyczne.