Kontakt

Muzeum Sztuki w Łodzi


 

Czy sztuka współczesna jest trudna, nudna, niezrozumiała, elitarna? Dlaczego większość ludzi tak uważa? Czy można to zmienić? Muzeum Sztuki w Łodzi podjęło się tego zadania w formie autorskiego programu telewizyjnego, opartego w pełni o przeprowadzone w instytucji działania edukacyjne, wychodząc z założeni, że medium telewizji pozwoli upowszechnić wiedzę o sztuce XX i XXI wieku oraz samą praktykę edukowania na jej temat najmłodszych na o wiele większą skalę niż ograniczone – siła rzeczy – swym zasięgiem warsztaty prowadzone w muzeum. Każdy odcinek programu opierał się na pracy z jednym działem kolekcji muzeum. Dzieła dostarczały inspiracji do działań wizualnych, a także animacyjnych na poziomie problemów warsztatowych, tematycznych, kontekstualnych. Odbiorcami programu były dzieci w wielu 7-13 lat oraz ich opiekunowie. W roli ekspertów i gości udział wzięli m.in. Piotr C. Kowalski, Krzysztof M. Bednarski, Tomasz Rodowicz. Pozycja tak dzieci jak i dorosłych była równie cenna i równoważna: każdy z uczestników miał możliwość zadawania pytań i odpowiedzi.