Kontakt

Celem projektu było zebranie kompletnych informacji dotyczących kolędowania, kolęd, a także obrzędowości Godnich Świąt związanej z tradycjami kolędniczymi i ich współczesnymi przemianami, jakie można zaobserwować na terenach Lasowiaków i Rzeszowiaków – obszarze statutowego działania Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej. Badania terenowe odbyły się w 10 powiatach położonych w północnej części obecnego województwa podkarpackiego. Na projekt zrealizowany w latach 2018–2019 złożyły się następujące działania: kwerendy i badania terenowe, opracowanie i archiwizacja materiałów, podsumowanie badań w postaci publikacji książkowej oraz rozpowszechnianie rezultatów projektu. Przeprowadzono i opracowano wywiady terenowe, pozyskano fotografie archiwalne i współczesne, a także filmy dokumentacyjne. Wykonano transkrypcje tekstów i melodii pieśni kolędniczych oraz recytacji scenariuszy widowisk. Całość materiałów została zarchiwizowana, złożona i udostępniona w Archiwum Naukowym MKL w Kolbuszowej. Wyniki projektu udostępniono także w publikacji wydanej w formie książkowej i elektronicznej oraz na muzealnej stronie internetowej. Wydawnictwo składa się z artykułów naukowych prezentujących poszczególne aspekty kolędowania. Ponadto zaopatrzone jest w liczne fotografie i skany dokumentów, obszerne wykazy materiałów źródłowych z indeksami tematycznymi oraz aneks z mapami zasięgów. Zawiera również transkrypcje pieśni kolędniczych, kolęd życzących, kolęd i pastorałek ze zbiorów Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej. Projekt współfinansowany był przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Województwo Podkarpackie.