Kontakt

Muzeum Narodowe we Wrocławiu


Dwutomowa publikacja prezentuje obszerną kolekcję pocztówek z widokami dolnośląskich miast, miasteczek, wsi, przysiółków, a czasem gór, będącą częścią tzw. zbioru studyjnego dawnego Śląskiego Muzeum Przemysłu Artystycznego i Starożytności we Wrocławiu. Jest to pierwsze tak kompletnie, naukowe opracowanie kolekcji dawnych dolnośląskich pocztówek. Podkreślić należy fakt, że katalog wzbogacony został o skrupulatny i rzadko w literaturze przedmiotu spotykany spis nakładców i wydawców dolnośląskich kart pocztowych. Informacje te w szczególny sposób mogą przysłużyć się dalszym badaniom filokartystycznym.