Kontakt

Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi


 

Wystawa „Wyróżnieni strojem. Huculszczyzna – tradycja i współczesność” to opowieść o ubieraniu się, pokazująca znaczenie rzeczy na kolejnych etapach życia człowieka. Na wystawie zostały pokazane stroje znajdujące się współcześnie na Ukrainie, na obszarze Karpat Wschodnich, w widłach Prutu, Czeremoszu i Cisy, u stóp Gorganów i Czarnohory. Założeniem wystawy była popularyzacja kultury Huculszczyzny w Polsce w roku wzajemnej współpracy Polski i Ukrainy przy organizacji mistrzostw Euro 2012.