Kontakt

Muzeum Architektury we Wrocławiu


Wystawa Heinrich Lauterbach. Architekt wrocławskiego modernizmu powstała,
aby przybliżyć szerszej publiczności postać jednego z najważniejszych
twórców wrocławskiej architektury okresu międzywojennego. Lauterbach –
uczeń Hansa Poelziga, jeden z głównych pomysłodawców i organizatorów
słynnej wystawy Werkbundu WuWA w 1929 roku – był dotychczas znany wąskiemu
gronu historyków architektury, przede wszystkim z udziału w wystawie
WuWA, a także jako autor dwóch efektownych willi w czeskim Jabloncu nad
Nysą oraz kamienicy przy ul. Kraszewskiego we Wrocławiu. Wystawa i towarzysząca
jej publikacja uzupełniły te skąpe informacje, sytuując architekta
wśród najważniejszych wrocławskich twórców lat 20. i 30. XX wieku, blisko
związanych ze środowiskiem artystycznej bohemy skupionej wokół wrocławskiej
Akademii Sztuki i Rzemiosła Artystycznego. Był on dla ówczesnego życia
kulturalnego miasta postacią ważną, lecz dziś nie do końca docenianą. Wystawa
miała na celu przywrócenie jego twórczości należnego jej miejsca w historii
architektury modernizmu.