Kontakt

Muzeum Architektury we Wrocławiu


 

Ekspozycja Ernst May (1886-1970). Nowe miasta na trzech kontynentach prezentuje uporządkowane chronologicznie etapy twórczości Ernsta Maya od najwcześniejszego okresu działalności na Śląsku, we Frankfurcie, w Moskwie i Afryce, po Niemcy Zachodnie okresu powojennego. Temu układowi towarzyszyły obszerne omówienia najważniejszych idei i koncepcji architekta takich jak: system miast-satelitów, funkcjonalnej zabudowy linijkowej czy  prefabrykacji w budownictwie mieszkaniowym. Na podkreślenie zasługuje zaprezentowanie w ramach wystawy słynnej kuchni frankfurckiej, którą May wraz z zespołem Margarette Schutte-Lihotzky, stworzył dla eksperymentalnego projektu osiedli mieszkaniowych lat 20-tych XX wieku, pod nazwą Nowy Frankfurt.