Kontakt

 

Działalność Muzeum Ceramiki w Bolesławcu w latach 2010-2020 koncentrowała się na budowaniu sieci współpracy na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym przy efektywnym wykorzystaniu zewnętrznych źródeł finansowania.

W wyniku realizacji kilkudziesięciu projektów dofinansowanych ze środków UE przeprowadzono remonty obu budynków muzealnych, zmodernizowano wystawy stałe, powiększono powierzchnie ekspozycyjne i magazynowe, utworzono pracownie konserwacji i digitalizacji, poddano zabiegom konserwatorskim szereg obiektów oraz uruchomiono portal typu „wirtualne muzeum” i nową stronę internetową placówki.

Muzeum uczestniczyło w międzynarodowych projektach naukowo-badawczych, zwiększyło liczbę wydawanych publikacji i organizowanych wystaw, wzbogaciło ofertę edukacyjną, a także włączyło się w działania Europejskiego Szlaku Ceramiki i  Szlaku Destination Napoleon. Współpraca z ponad 200 podmiotami zaowocowała również m.in. wzrostem liczby zwiedzających, poszerzeniem kolekcji eksponatów oraz zwiększeniem przychodów i zysku bilansowego.

W ostatnim czasie rozpoczęto realizację kolejnych projektów, dzięki którym jeden z cenniejszych bolesławieckich zabytków, pałac Pücklera, zostanie wyremontowany z przeznaczeniem na nową siedzibę muzeum (w ramach projektu „Polska i Norwegia na Europejskim Szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych”, Mechanizm Finansowy EOG i MKDNiS), a obok powstanie budynek garncarni, gdzie będą prowadzone warsztaty ceramiczne (w ramach projektu „Centra Dawnych Rzemiosł na szlaku Via Fabrilis”, INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020).