Kontakt

To dwuletni projekt prowadzony w latach 2019-2020 w ramach programu MKIDN Kultura Cyfrowa. Jego celem była konserwacja, opracowanie naukowe, digitalizacja i udostępnienie unikatowego księgozbioru Muzeum Azji i Pacyfiku, na który składają się głównie manuskrypty birmańskie, indyjskie, nepalskie, indonezyjskie oraz rękopisy i ksylografy tybetańskie. Księgi zawierają przeważnie teksty związane z buddyzmem, hinduizmem i tradycjami lokalnymi, powiązanymi często z medycyną i astrologią. Większość datowana jest na przełom XIX i XX w.

Badania manuskryptologiczne i kodykologiczne prowadzili specjaliści z polskich i zagranicznych uczelni (PSL Université, SOAS University of London, Silpakorn University w Bangkoku, Uniwersytet w Hamburgu, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński). Opracowany i zdigitalizowany księgozbiór został udostępniony w specjalnie utworzonej bibliotece cyfrowej (www.manuskrypty.muzeumazji.pl).

Dodatkowym elementem projektu były działania popularyzatorskie, takie jak Szkoła Manuskryptów – wykłady i warsztaty adresowane do studentów i pasjonatów, a także zajęcia rodzinne Azjatyckie Manuskrypty.