Kontakt

Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem 

 

_________________________

 

 

 

Magazyn „NOT. FOT. Notatnik fotograficzny Władysława Hasiora” to projekt badawczy Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem, które jest spadkobiercą spuścizny artysty. Polega on na analizie i interpretacji prawie czterystu cykli slajdów Władysława Hasiora.

Prace nad rozpoznaniem i usystematyzowaniem tego bogatego zbioru rozpoczęły się w 2016 roku. Efektem podjętych działań była publikacja w 2017 roku czterech tomów wydawnictwa, prezentujących wybór zdjęć i krytycznych tekstów dotyczących problematyki zamieszczonych fotografii otaz twórczości Władysława Hasiora. Zainteresowanie, jakim cieszyła się publikacja, i rozmiar zasobu (20 tys. slajdów) zaowocowały w 2018 roku wydaniem kolejnych dwóch tomów i planami wydania następnych dwóch w 2019 roku.

Pierwszym etapem projektu było ustalenie, w jaki sposób ogromny zasób, uporządkowany według narracji Władysława Hasiora, zaprezentować publiczności. Sama publikacja zdjęć była niewystarczająca, dlatego też cykle zostały pogrupowane semantycznie i opatrzone krytycznym komentarzem. Nie bez znaczenia pozostaje także fakt, że zbiór był gromadzony przez aktywnie działającego twórcę, będącego uważnym obserwatorem rzeczywistości. W każdym tomie znajduje się również część poświęcona innym artystom, którzy w swojej praktyce fotografowania w pewien sposób korespondują z działaniami Władysława Hasiora.

Kolejne etapy projektu obejmowały research, zaproszenie do współpracy specjalistów i badaczy oraz przygotowanie poszczególnych tomów wydawnictwa.

Opracowywanie i publikowanie tego niezwykłego zbioru w częściach ma przede wszystkim za zadanie pogłębioną analizę oraz jak najszersze zainteresowanie badaczy i kuratorów twórczością Władysława Hasiora. Wielowątkowość tego zasobu pozwala na kontynuowanie badań i opracowanie nowych, wyłaniających się w trakcie pracy, tropów interpretacyjnych.

Dzięki magazynowi „Not. Fot. Notatnik fotograficzny Władysława Hasiora”, który jest wydawnictwem dwujęzycznym polsko-angielskim, obserwujemy wzrost zainteresowania twórczością tego wybitnego artysty oraz Galerią Hasiora, filią Muzeum Tatrzańskiego i jej działaniami (wystawy, konferencje, spotkania z publicznością).