Kontakt

Interdyscyplinarny projekt edukacyjny w Muzeum Stutthof w Sztutowie realizowany w latach 2017–2019, dedykowany był osobom z niepełnosprawnościami intelektualnymi na poziomie lekkim i umiarkowanym. W projekcie autorzy postanowili stworzyć zajęcia edukacyjne, które opierają się głównie na emocjach i doznaniach sensorycznych tak, aby każdy z uczestników mógł doświadczyć autentyzmu Miejsca Pamięci. Wolontariat jest uzupełnieniem zajęć edukacyjnych i pełni ważną rolę socjalizacyjną oraz terapeutyczną. Wolontariusze nie tylko pracują na rzecz Miejsca Pamięci doskonaląc swoje umiejętności, lecz przede wszystkim otwierają się na zadania i osoby z zewnątrz, czują się doceniani i akceptowani jako pełnoprawni uczestnicy działań muzealnych. Wydawnictwo pt. Prosta opowieść o trudnym miejscu, czyli co się działo w obozie Stutthof. Przewodnik dla osób z dysfunkcjami intelektualnymi, powstał w 2019 roku na kanwie doświadczeń realizowanych wcześniej działań i jako część składowa programu uzupełnia i utrwala wiedzę osób biorących w nim udział. Publikacja może też być traktowana jako odrębna pomoc.