Kontakt

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie


 

 

Na prośbę Muzeum Sztuki Nowoczesnej informujemy, że współorganizatorem nagrodzonej wystawy było Muzeum Warszawy:

Współczesna tkanka Warszawy i jej układ przestrzenny wynika z decyzji podjętych 70 lat temu, gdy rozpoczęto dźwiganie z ruin zniszczonej stolicy. Odbudowa nie była fanaberią jednego systemu politycznego czy decyzją podyktowaną emocjami, ale planowaniem zakorzenionym w dyskusjach urbanistów jeszcze przed zniszczeniem miasta w 1944 roku. Wystawa problematyzowała sposób, w jaki stworzono nowoczesne miasto.

Kurator we współpracy z badaczami, artystami i aktywistami poprzez obiekty, fotografie, dokumenty archiwalne i bogaty zasób tekstów pokazał dynamikę sporów o kształt miasta.

Różnorodności punktów widzenia towarzyszyły podstawowe pytania – odbudowywać czy budować i projektować od nowa? Jeśli rekonstruować miasto – to w jakim stopniu? Co jest priorytetowe – zapewnienie miastu logicznego rozwoju czy gwałtowna modernizacja umożliwiona skalą zniszczeń? Z czego wynikały podjęte wówczas decyzje i w jaki sposób ich konsekwencje odczuwamy do dziś? Jakie realizacje i sposoby myślenia można zaliczyć do sukcesów odbudowy i wyciągnąć tym samym lekcje z historii?