Kontakt

Muzeum Okręgowe w Toruniu


 

Muzeum Toruńskiego Piernika to oddział Muzeum Okręgowego w Toruniu, którego siedzibą jest dawna XIX-wieczna fabryka pierników. Po trwającej kilka lat gruntownej rewitalizacji i adaptacji we wnętrzach historycznego budynku przygotowano ekspozycję związaną z dzieja­mi toruńskiego piernika wpisaną w architekturę postindustrialną.

W mu­zeum zwiedzający mają możliwość nie tylko zapoznania z procesem technologicznym powstawania słynnych toruńskich pierników na prze­strzeni wieków (systemy produkcji, formy, opakowania), ale także po­przez interaktywne warsztaty samodzielnie wykonać tradycyjny histo­ryczny wypiek. Muzeum Toruńskiego Piernika łączy ekspozycję dziejów techniki i technologii toruńskiego piernikarstwa z unikatową architekturą przemysłową związaną z produkcją miejscowego specjału.