Kontakt

Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie


 

Projekt został zrealizowany w latach 2012–2015 dzięki uzyskaniu przez Muzeum dofinansowania w ramach Priorytetu XI „Kultura i dziedzictwo kulturowe” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Łączna wartość zadania wyniosła 48 634 582,49 zł.

Zakres realizacji objął prace konserwatorskie, budowlane i konstrukcyjne przy Pałacu na Wyspie oraz znajdujących się w jego otoczeniu Pałacu Myślewickim i Amfiteatrze. Głównym celem prac było zatrzymanie procesów destrukcji obiektów. W ramach konserwacji Pałacu na Wyspie wykonano wzmocnienie kon­strukcji tarasów, izolację dolnych partii ścian budynku oraz nowy system odprowadzania wód opadowych, wymianę pokrycia dachu, konser­wację elewacji wraz z detalem architektonicznym i rzeźbiarskim oraz program pełnej konserwacji wnętrz.

Objął on wszystkie zabytkowe ele­menty wystroju, takie jak dekoracje malarskie i sztukatorskie, złocenia, stiuki, kafelki holenderskie, boazerie, tekstylne panele ścienne, podłogi, stolarkę drzwiową oraz konserwację żyrandoli i wyposażone ich w sys­tem e-candles. Po zakończeniu projektu Łazienki odzyskały dawny blask.