Kontakt

 Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku

_

Przebudowa i rozbudowa infrastruktury Centralnego Muzeum Morskiego na potrzeby Ośrodka Kultury Morskiej, była największym projektem indywidualnym w sektorze kultury realizowanym ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz MF EOG w okresie programowania 2004-2009. Ideą było stworzenie przestrzeni do zintensyfikowania działań w  zakresie ochrony i upowszechniania brzegowego oraz morskiego dziedzictwa kulturowego. Jednocześnie wymogiem Muzeum była chęć zastosowania światowych standardów w zakresie prezentowania dziedzictwa kulturowego, wykorzystania współczesnych rozwiązań i technologii multimedialnych, interaktywnych technik przekazu.  Projekt budowy OKM obejmował wszystkie etapy charakterystyczne dla nowych inwestycji realizowanych nie tylko w gęsto zabudowanym terenie, ale również na obszarze wpisanym do rejestru zabytków. Realizacja inwestycji rozpoczęła się w 2008 r. a otwarcie nastąpiło po czterech latach. Powstał nowoczesny budynek idealnie harmonizujący się z otoczeniem, obejmujący część ekspozycyjną, edukacyjną, konserwatorską, nawiązujący swą architekturą do historycznej zabudowy Gdańska.