Kontakt

Muzeum Śląskie w Katowicach

_________________________

 

 

Instytucje kultury z reguły powstają jako odpowiedź na deficyty w takich sferach jak wiedza, ochrona dziedzictwa czy zjawiska artystyczne. Ich uświadomienie było także przyczyną założenia przed 90 laty Muzeum Śląskiego. Obecnie jest ono największym ośrodkiem kultury w województwie śląskim, w którym znajduje się najmniej muzeów przypadających na liczbę mieszkańców w Polsce (wg GUS – dane za 2017 r.). Przy ogromnym kapitale gospodarczym regionu jego oferta muzealna jest zatem nadal nikła i wymaga szczególnej troski. Nieustannie stymulowane musi być również zaangażowanie mieszkańców, którzy coraz chętniej odpowiadają na zaproszenia do korzystania z oferty muzealnej.

 

Powyższe cele są niemożliwe do osiągnięcia bez odpowiedniej infrastruktury, która – obok programu – znacząco wpływa na wzrost liczby osób korzystających z oferty muzealnej. Przykładem jest nowa siedziba Muzeum Śląskiego - w 2018 roku, czyli zaledwie trzy lata po otwarciu, liczba odwiedzających muzeum zwiększyła się 12-krotnie i  wyniosła już 242 765. Punktem wyjścia kampanii #naszemuzeum było wzmocnienie wizerunku Muzeum Śląskiego jako instytucji kreatywnej, dynamicznej, wrażliwej na potrzeby regionu, a jednocześnie egalitarnej, w której to właśnie odwiedzający znajdują się w centrum zainteresowania. Chodziło o pokazanie, że Muzeum Śląskie jest miejscem atrakcyjnym nie tylko dla naukowców czy regularnych odbiorców kultury, lecz także dla tych, którzy chcą wspólnie z rodziną i przyjaciółmi aktywnie spędzić czas.

 

Realizując te założenia, Muzeum Śląskie postanowiło mocniej zaistnieć w świadomości dotychczasowych oraz potencjalnych odbiorców, realizując kampanię promocyjną pod hasłem #naszemuzeum. Przeprowadzono ją wraz z pomiarem efektywności na przełomie 2017 i 2018 roku. Zdecydowano, że będzie to ogólnopolska kampania telewizyjna, przeprowadzona w stacjach telewizyjnych oraz uzupełniona emisją w kanałach VOD (wideo na żądanie). Na podstawie segmentacji odbiorców kultury określono precyzyjnie adresatów komunikacji, zaplanowano zakup odpowiednich czasów antenowych i wybrano nadawców. Produkcję spotu telewizyjnego oraz przeprowadzenie działań towarzyszących z zakresu public relations powierzono agencji marketingowej. W ramach akcji „Nakaz kręcenia” goście muzeum zostali zaproszeni do nagrywania telefonami komórkowymi materiału wideo w muzeum. Powstało około 500 filmów, spośród których wybrane zostały umieszczone w spocie reklamowym. Domowi badawczemu powierzono wykonanie ogólnopolskich badań w zakresie pomiaru efektywności prowadzonych działań komunikacyjnych. Wynika z nich, że po zrealizowaniu kampanii #naszemuzeum Muzeum Śląskie stało się najbardziej rozpoznawalnym muzeum regionalnym w Polsce, a w rankingu znajomości wszystkich muzeów w kraju zajęło ósme miejsce. O 60% zwiększył się również odsetek osób deklarujących chęć odwiedzenia Muzeum Śląskiego. W trakcie kampanii odnotowano frekwencję wyższą o 84% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego.