Kontakt

Muzeum Sztuki w Łodzi


 

 

Wystawa Dźwięki elektrycznego ciała, stanowiła bezprecedensową próbę ujęcia skomplikowanych zależności między eksperymentalną muzyką i sztukami wizualnymi w Europie Wschodniej od lat pięćdziesiątych. Zaprezentowane zostały na niej filmy eksperymentalne, rzeźby dźwiękowe, instalacje oraz partytury najważniejszych i najbardziej innowacyjnych artystów tego okresu. Część materiałów została pokazana publicznie po raz pierwszy , specjalnie na potrzeby wystawy powstały rekonstrukcje niektórych prac.