Kontakt

Muzeum Sztuki w Łodzi


 

W 2011 r. Muzeum Sztuki w Łodzi świętowało 80. rocznicę udostępnienia publiczności kolekcji sztuki nowoczesnej. Była to okazja, by podjąć teoretyczną refleksję nad własną historią i jej wpływem na obecną działalność, czego efektem była m.in. publikacja Muzeum Sztuki w Łodzi. Monografii.

Dwutomowe wydawnictwo przedstawia historię i zmieniające się koncepcje funkcjonowania muzeum. Tom I skupia się na losach instytucji, a panorama przeszłości placówki jest punktem wyjścia dla tomu II, na który składa się zbiór przemyśleń, obserwacji, intuicji na temat społecznej roli, misji i osiągnięć Muzeum Sztuki. Całość spaja próba odpowiedzi na pytanie, jak za pomocą współczesnych praktyk artystycznych i instytucjonalnych przepracowywać i skutecznie rozwijać istotne idee nowoczesności.

Muzeum Sztuki w Łodzi. Monografia ma charakter pionierski na gruncie polskiej historii sztuki. W kompleksowy sposób analizuje dzieje placówki, poddając równocześnie krytycznej refleksji jej rolę w życiu społecznym. Historia bowiem może być tak zasobem, jak i bagażem i w zależności od użytku pozwala myśleć o przyszłości bądź zasklepić się wśród spetryfikowanych znaczeń.