Kontakt

Wydane w 2012 r. trzy katalogi zbiorów omawiające znakomitą kolekcję malarstwa europejskiego Muzeum Narodowego we Wrocławiu są bezcennym źródłem informacji dla badaczy i miłośników tych znanych i mniej poznanych rozdziałów z historii sztuki w Europie. Na cykl składają się:

  1. Malarstwo Europy Środkowej XVI-XVIII w.;
  2. Malarstwo niemieckie od klasycyzmu do symbolizmu;
  3. Malarstwo krajów romańskich.