Kontakt

Muzeum Narodowe we Wrocławiu

_________________________

 

 

„Cudo-Twórcy” to wystawa stała obejmująca całe piętro wystawiennicze Muzeum Narodowego we Wrocławiu.  Prezentuje świat powstały w umyśle oraz wyobraźni człowieka  i w mistrzowski sposób zmaterializowany w przedmiotach użytkowych. Składa się z trzech niezależnych – ale prowadzonych ścieżką wspólnej narracji – tematycznych części: „Sztuka Wschodu”, „Rzemiosło i sztuka zdobnicza” i „Współczesna ceramika i szkło”.

Wystawa jest efektem poszukiwań przez kuratorki: dr Barbarę Banaś, Małgorzatę Korżel-Kraśną i Dorotę Róż-Mielecką nowatorskiej i atrakcyjnej dla widza formuły prezentacji dziejów rzemiosła.

Pierwszy fragment przedstawia sztukę odległych kultur azjatyckich, prezentując wschodnie precjoza światowej klasy, a jednocześnie snując opowieść o europejskiej fascynacji Orientem.

Drugą część – najobszerniejszą i eksponowaną na trzech traktach – poświęcono europejskiemu rzemiosłu i wzornictwu przemysłowemu. Zrezygnowano tu z chronologiczno-stylowego modelu prezentacji artefaktów. Narracja przedstawia świat przedmiotów, porządkując je według zagadnień związanych z codziennym funkcjonowaniem człowieka. Opowiada o obiektach związanych z zaspokajaniem podstawowych potrzeb, takich jak jedzenie czy spanie, przechodząc przez aktywności związane z pracą aż do przedmiotów towarzyszących człowiekowi w poznawaniu świata oraz rozrywce. Największa sala ukazuje ideę „domu” jako miejsca rodzinnej integracji, prezentując wyrafinowane artystycznie przedmioty służące praktycznym celom i jednocześnie  zaspokajające naturalną potrzebę człowieka otaczania się rzeczami pięknymi.

Trzecia część „Cudo-Twórców” to prezentacja współczesnej ceramiki i szkła z kolekcji Muzeum, jednej z ważniejszych w kraju.

Projekt aranżacji opracował zespół Sowa-Szenk s.c. Ekspozycję wzbogacono prezentacjami i kioskami multimedialnymi. Opracowano także ścieżkę przeznaczoną dla osób z dysfunkcją wzroku.