Kontakt

Muzeum Narodowe we Wrocławiu


Zbiór witraży w Muzeum Narodowym we Wrocławiu jest największą w Polsce
kolekcją europejskich i śląskich witraży nowożytnych. Składa się nań 86
pojedynczych witraży i zespołów witrażowych. Wśród nich jednym z najciekawszych
jest zespół 6 kwater z herbami rodów mieszczańskich z 1586, pochodzących
z wrocławskiego kościoła św. Krzysztofa, koliste witraże z herbami
szlachty śląskiej z 1615 roku oraz witraże wotywne i cechowe. Witraż cechu
sukienników z 1551 roku jest największym renesansowym witrażem w Polsce.
Wszystkie witraże, pochodzące z dawnych zbiorów wrocławskich i te, które
zostały przywiezione w latach powojennych z niszczejących pałaców śląskich,
były w złym stanie zachowania. Zniszczenia: spękanie szkła, braki fragmentów
szkła oraz uszkodzenia i ubytki siatki ołowianej uniemożliwiały postawienie
witraży w pozycji pionowej i tym samym ich badanie. Celem konserwacji było
zabezpieczenie niezwykle cennych średniowiecznych i nowożytnych witraży
śląskich i europejskich przed dalszą destrukcją oraz pokazanie całej kolekcji
na wystawie czasowej „Mistrzowie światła” w 2014 roku.