Kontakt

Wystawa Pologne 1840–1914. Peindre l’âme d’une nation (Polska 1840-1918. Zobrazować ducha narodu, 25 września 2019 – 20 stycznia 2020) zorganizowana w Muzeum Louvre-Lens przez Muzeum Narodowe w Warszawie we współpracy z Instytutem Adama Mickiewicza była największą panoramą polskiej sztuki (od romantyzmu do Młodej Polski) we Francji od ponad czterdziestu lat. Uświetniła ona jubileusz odzyskania przez Polskę niepodległości i stulecia podpisania porozumienia między Polską i Francją w zakresie emigracji i imigracji (1919).

 

 

Wystawa koncentrowała się wokół zagadnienia polskości i tożsamości narodowej w okresie zaborów, eksponując rolę i znaczenie sztuki dla społeczeństwa pozbawionego swej państwowości, podzielonego i poddanego procesowi wynarodowienia. Zamiarem organizatorów ekspozycji było pokazanie pierwszorzędnych obrazów i rysunków polskich, nieznanych szerszej publiczności we Francji. Dzięki prezentacji sztuki polskiej, towarzyszącemu jej katalogowi i programowi wydarzeń kulturalnych do międzynarodowego muzealnego obiegu weszło wielu znakomitych twórców polskich, przypomniana została też rola i sukcesy rodzimych malarzy we Francji, jak też kulturowe i polityczne związki Polski i Francji w XIX i początkach XX stulecia.