Kontakt

Muzeum Narodowe w Krakowie


Rewitalizacja Oddziałów to jeden z priorytetowych celów strategii Muzeum
Narodowego w Krakowie na lata 2007-2013. Projekt trwał od 2007 roku, a rok
2013 był kluczowym momentem jego realizacji – do użytku oddano trzy oddziały:


 

Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego - remont niedostępnego dla
zwiedzających od 70 lat Oddziału. Muzeum mieści się w 4 zabytkowych budynkach:
Pałacyku Czapskich, przylegającym do niego Pawilonie Muzealnym
oraz Kamienicy Łozińskich wraz z oficyną. Najważniejszym obiektem tego
zespołu jest Pałacyk z Pawilonem Muzealnym. Przechowywana jest w nim
najlepsza na świecie kolekcja polskich monet, medali i banknotów. Ten tworzony
od roku 1883 zbiór, wyniesiony ponad wszystkie istniejące wówczas i dziś
kolekcje muzealne i prywatne, dzięki przekazanej kolekcji Emeryka Hutten-
-Czapskiego, liczy dziś ponad 100 tys. obiektów. Przeprowadzono gruntowny
remont kompleksu oraz konserwację XIX-wiecznego wyposażenia. Poddano
renowacji otaczający pałacyk zabytkowy ogród z zachowanym ponad stuletnim
drzewostanem i lapidarium. Stworzono nowoczesną ekspozycję, ukazującą historię
mennictwa polskiego na przykładzie 2500 najcenniejszych monet, medali
i banknotów, prezentującą również starodruki, mapy i rękopisy. Powstał zespół
Gabinetu Numizmatycznego z profesjonalnym zapleczem badawczym, nowoczesnymi
skarbcami, czytelnią umożliwiającą korzystanie z gromadzonego od
XIX wieku księgozbioru o tematyce numizmatycznej (6000 pozycji), pokojem
kwerend, 40 stanowiskami multimedialnymi, salą wystaw zmiennych, audiowizualną
i konferencyjną.


 


Ośrodek Kultury Europejskiej EUROPEUM - przystosowanie XVII-
-wiecznego Spichlerza (pełniącego dotąd funkcje magazynowe) do celów
wystawienniczych poprzez stworzenie w nim nowego Oddziału.

W Spichlerzu przeprowadzono kompleksowe prace budowlano-konserwatorskie, wymieniono
wszystkie instalacje, obiekt wyposażono w nowoczesne systemy
przeciwwłamaniowe, przeciwpożarowe, klimatyzację, BMS i system detekcji
wycieków, meble, sprzęt multimedialny i komputerowy. Budynek i otoczenie
przystosowano dla osób niepełnosprawnych. Znalazła się tu ekspozycja
obejmująca IX wieków sztuki europejskiej. Prezentowane są tu najcenniejsze
dzieła z naszej kolekcji, m.in. Ukrzyżowanie Paola Veneziano, Adorację
Dzieciątka Lorenza Lotto, Kazanie św. Jana Chrzciciela Pietera Brueghela mł.
Mieści się tu także pierwsze w kraju centrum informacji o zbiorach malarstwa
zachodnioeuropejskiego w Polsce. Jest sklepik muzealny, multimedialna sala
edukacyjna i sala studyjna wyposażona w profesjonalny system nagłośnienia.
Zagospodarowano teren, wykonano iluminację, utworzono lapidarium, zawierające
kilkaset oryginalnych detali architektonicznych związanych z największymi
zabytkami Krakowa. Jest tu też letnia kawiarnia. Wartością dodaną jest
rewitalizacja otoczenia – Placu Sikorskiego w Krakowie, który dzięki otwarciu
EUROPEUM został włączony w szlak turystyczny miasta.Muzeum Karola Szymanowskiego w willi „Atma” w Zakopanem -
remont i modernizacja Oddziału Muzeum. Budynek w stylu zakopiańskim
z XIX wieku poddano gruntownemu remontowi i modernizacji. Wymieniono
zewnętrzną stolarkę i wszystkie instalacje. Wykonano instalację przeciwpożarową,
przeciwwłamaniową, bezprzewodowy system ochrony obiektów i okablowanie
strukturalne. Zmodernizowano system ogrzewania i oświetlenia.
Poddano konserwacji zabytkową stolarkę wewnętrzną i elementy zdobnictwa
regionalnego. Prace te prowadzono bez naruszenia zabytkowej substancji, z zachowaniem
specyficznego klimatu zakopiańskiej willi, w której w latach 30.
XX wieku mieszkał i tworzył Karol Szymanowski. Odnowiono ekspozycję,
wprowadzono multimedia, w tym ekran dotykowy z prezentacją, zakupiono
nowy fortepian. Działania inwestycyjne objęły też otoczenie budynku, jego
iluminację, przystosowanie dla osób niepełnosprawnych i rewitalizację ogrodu
zgodnie z koncepcją z lat 30.