Kontakt

Muzeum realizowało projekt od marca 2017 do grudnia 2019 roku. Głównym celem było zabezpieczenie substancji zabytkowej, przywrócenie pierwotnego wyglądu budynków i ponowne udostępnienie ich zwiedzającym. Projekt zakładał dostosowanie obiektów zabytkowych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz stworzenie nowych przestrzeni do realizacji oferty edukacyjno-kulturalnej. W ramach projektu kompleksowej konserwacji poddano unikatowy w skali kraju budynek Białego Domu. Pawilon wybudowany w latach 1774–1776, zaprojektowany przez Dominika Merliniego, był pierwszą budowlą wzniesioną od podstaw w Łazienkach na polecenie króla Stanisława Augusta. Prace konserwatorsko-remontowe prowadzone w latach 2017–2019 objęły m.in. konserwację wnętrz obiektu, w tym konserwację i restaurację polichromii autorstwa Jana Bogumiła Plerscha i Jana Ścisły, kominków, podłóg i elementów drewnianych, konserwację elewacji budynku wraz ze zdobieniami, konserwację stolarki zewnętrznej, remont dachu, schodów i stropu, wymianę instalacji elektrycznej, teletechnicznej i wodno-kanalizacyjnej, przystosowanie obiektu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Z kolei w unikatowym budynku Wodozbioru wykonano m.in. indywidualny system izolacji górnej części budynku od zbiornika, remont dachu, wymianę instalacji, konserwację sklepień zbiornika i elewacji budynku, przywrócono oryginalny, historyczny układ wnętrz oraz zaaranżowano je na potrzeby edukacyjne. Projekt objął także rewitalizację reliktów Oranżerii Neogotyckiej oraz historycznego ogrodu znajdującego się w otoczeniu obiektów. Koszt przedsięwzięcia wyniósł 17 489 733,91 zł, z czego 13 319 730,80 zł stanowiły środki przyznane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020. Pozostałą część prac sfinansowało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.