Kontakt

Muzeum Śląskie w Katowicach


 

Nowa siedziba Muzeum Śląskiego to kompleks budynków powstałych na terenie byłej kopalni Katowice. Zaprojektowany przez austriacką pra­cownię Riegler Riewe Architekten, stanowi doskonałe połączenie spe­cyfiki regionu z nowoczesnymi rozwiązaniami architektonicznymi.

Taki rezultat osiągnięto dzięki wykorzystaniu przestrzeni znajdującej się pod powierzchnią ziemi, a tym samym niewielkiej ingerencji w poprzemy­słowy krajobraz. Zrealizowany projekt dynamicznie łączy historyczną tkankę industrialnych Katowic z lekką architekturą szklanych pawilonów. Imponujące przestrzenie wewnątrz bryły charakteryzuje otwartość przy jednoczesnym zachowaniu pamięci o miejscu, co ściśle koresponduje z polityką kulturalną placówki.

Zrodzona z głębokiej potrzeby mieszkań­ców regionu i odważnych decyzji w zakresie planowania przestrzenne­go nowa siedziba muzeum stała się najważniejszym ośrodkiem kultury w regionie, niezwykle istotnym miejscem życia społecznego na Śląsku oraz znaczącym głosem na mapie kulturalnej Polski.