Kontakt

Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie  


 

 

Wystawa „Izba przyjęć rzeczy biednych. Re-KOLEKCJE z Kantora” powstała, by zbadać relację pomiędzy dziełem twórcy Teatru Cricot 2 a istotą muzeum etnograficznego. Do pracy instytucji, która od stulecia gromadzi rzeczy ludzkie, przyłożyliśmy pojęcia BIO-OBIEKTU oraz RZECZYWISTOŚCI NAJNIŻSZEJ RANGI. Dlaczego?

Dlatego, że Muzeum tworzy swoją kolekcję w sposób bliski metodzie Kantora: wyrywa rzeczy z codzienności, pozbawiając je więzi z pierwotnym ich życiem. Gromadząc, zarazem unicestwia żywotność i tworzy skład PRZEDMIOTÓW BIEDNYCH.

Zapytaliśmy o to, jak wzbudzić w zbiorach nową siłę i sprawczość? Czy Muzeum może dziś być miejscem, w którym szuka się prawdy o sobie?

Pracując po kantorowsku, zaproponowaliśmy odczytywanie RZECZY poprzez własną pamięć i wrażliwość, a także otwarcie na perspektywę innych. Ta eksperymentalna próba została chętnie podjęta przez odbiorców, którzy stali się uczestnikami głębszego procesu. Okazało się, że nie tylko odkrywają, ale i kreują sekretne życie muzealium!