Kontakt

Muzeum Miasta Gdyni

_________________________

 

 

„Co widzisz?” to ćwiczenie w patrzeniu na archiwalne fotografie Gdyni, wyselekcjonowane spośród 40 tysięcy zdjęć znajdujących się w zbiorach Muzeum Miasta Gdyni. Celem projektu było zachęcenie uczestników do czynnego, świadomego patrzenia na fotografie, połączonego z aktywnością na różnych płaszczyznach i w różnych formach.

W muzeum oraz na terenie miasta zaaranżowaliśmy szereg sytuacji służących patrzeniu na zdjęcia. Jedne wymagały użycia ciała – gestu lub ruchu, inne – uwolnienia wyobraźni, jeszcze inne skłaniały do spojrzenia z niecodziennej perspektywy na to, co wydaje się oczywiste. Projekt „Co widzisz?”, za pomocą fotografii ujmowanej w wielu, często bardzo odległych semantycznie kontekstach, pokazywał różnorodność sposobów patrzenia. Uczestnicy projektu doświadczali widzenia na wiele sposobów – podglądania, skupiania się na szczególe, widzenia przez dany pryzmat, wzrokowego porównywania. Sama fotografia również potraktowana była w sposób różnorodny – jako przedmiot o określonej historii, rejestracja konkretnej sytuacji, ale też świadectwo indywidualnej perspektywy fotografa. Działania edukacyjne skierowaliśmy do wszystkich grup wiekowych oraz dostosowaliśmy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami wzroku, słuchu, ruchu i intelektualnymi.

W projekt „Co widzisz?” zaangażowane były osoby z różnych środowisk twórczych oraz działów merytorycznych Muzeum Miasta Gdyni. Zarówno przed rozpoczęciem projektu, jak i przez sześć miesięcy jego trwania współpracowaliśmy z Agnieszką Pajączkowską, jedną z najbardziej uznanych badaczek fotografii w Polsce. Opiekę graficzną nad całym projektem objęła Anita Wasik z gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych, zaś projekt strefy edukacyjnej wykonała Grupa Gdyby.