Kontakt

 

W przededniu ogłoszenia XXXVII edycji konkursu, będącym od wielu lat najważniejszym wydarzeniem w świecie polskiego muzealnictwa, Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów zorganizował wystawę laureatów Sybilli 2015.  

Miejscem prezentacji wystawy było ogrodzenie Muzeum Łazienki Królewskie od strony Al. Ujazdowskich.

* * *

Pragniemy podkreślić, że organizacja gali XXXVI edycji Sybilli możliwa była dzięki uprzejmości Teatru Wielkiego-Opery Narodowej a wystawy plenerowej dzięki Muzeum Łazienki Królewskie, za co bardzo serdecznie dziękujemy.