Kontakt

 

 

AKTUALNOŚCI

Zmiana terminu przesyłania zgłoszeń

Szanowni Państwo,

mając na uwadze niezwykłe zaangażowanie polskich muzealniczek i muzealników na rzecz pomocy ich koleżankom i kolegom z muzeów ukraińskich, podjęta została decyzja o wydłużeniu do 15 kwietnia t.r. terminu naboru zgłoszeń  do Konkursu na Wydarzenie Muzealne Roku Sybilla 2021. Mamy nadzieję, iż wydłużenie terminu zwiększy organizacyjny komfort przygotowywania wniosków.

Jednocześnie informujemy, że zaplanowane na wrzesień t.r podsumowanie tegorocznej edycji Konkursu, będzie również okazją do docenienia szczególnego zaangażowania polskich muzeów w okresie pandemii oraz na rzecz pomocy muzeom ukraińskim.”

 

Ogłoszenie 42. Konkursu na Wydarzenie Muzealne Roku Sybilla 2021

Uprzejmie informujemy o ogłoszeniu 42. edycji Konkursu Sybilla. Na zgłoszenia projektów zrealizowanych przez muzea w 2021 roku czekamy do końca marca br.

Kategorie konkursowe obejmują projekty z zakresu:

Konserwacji i ochrony dziedzictwa kultury - zrealizowane przez muzea projekty konserwatorskie i działania przyczyniające się do ochrony dziedzictwa kultury.

Edukacji - projekty z zakresu edukacji muzealnej np. programy edukacyjne wystaw, cykle wykładów, cykle lekcji muzealnych, wydawnictwa edukacyjne.

Projektów naukowo-badawczych - zrealizowane przez muzea projekty o charakterze naukowo-badawczym.

Nowych i zmodernizowanych wystaw stałych - nowe muzealne wystawy stałe lub wystawy, które zostały poddane modernizacji.

Wystaw czasowych - wystawy czasowe zrealizowane przez muzea w 2021 i zakończone najpóźniej w lutym 2022 roku.

Zarządzania - obejmuje działania i procesy zarządcze wprowadzone w muzeum, które przyczyniają się w sposób znaczący do poprawy jego funkcjonowania w obszarach np. zarządzania zbiorami, infrastruktury, digitalizacji, obsługi zwiedzających, promocji, pozyskiwania funduszy.

 

* * *

Jak zgłosić projekt muzeum na konkurs?

Pierwszy krok - wypełnienie karty zgłoszeniowej.

Drugi krok - przesłanie karty zgłoszeniowej na adres sybilla@nimoz.pl

Trzeci krok - odbiór maila potwierdzającego przesłanie karty zgłoszeniowej wraz z hasłem do systemu naboru zgłoszeń.

Czwarty krok - rejestracja w systemie, wybór kategorii konkursowej i przesłanie do systemu karty zgłoszeniowej (pdf) oraz prezentacji projektu ( razem 35 MB, format pdf).

 

* * *

Informacja dotycząca prezentacji zgłaszanego projektu

Pełne zgłoszenie przedsięwzięcia do konkursu Sybilla obejmuje kartę zgłoszeniową oraz prezentację zamieszczoną w elektronicznym systemie naboru zgłoszeń. Hasło do systemu wnioskodawca otrzymuje po przesłaniu karty zgłoszeniowej na adres sybilla@nimoz.pl 

Prezentację przygotowuje muzeum wg. własnego uznania i w oparciu o znajomość specyfiki zgłaszanego projektu

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminowymi kryteriami ocen, które są pomocne w przygotowaniu prezentacji.

 

* * *

Organizatorem konkursu jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.

 

 

 

 

 

 

`