Kontakt

 

 

AKTUALNOŚCI 

1 lutego 2021

Ogłoszenie 41. Konkursu na Wydarzenie Muzealne Roku Sybilla 2020

Uprzejmie informujemy o ogłoszeniu 41. edycji Konkursu Sybilla. Na zgłoszenia projektów zrealizowanych przez muzea w 2020 roku czekamy do końca marca br. Kategorie konkursowe obejmują: wystawy czasowe, wystawy stałe, zarządzanie, projekty naukowo-badawcze, konserwatorskie i edukacyjne.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu i przesyłania zgłoszeń.  

Organizatorem konkursu jest Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. Wydarzeniu patronuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.   

 

* * *

Jak zgłosić projekt muzeum na konkurs?

Pierwszy krok - wypełnienie karty zgłoszeniowej.

Drugi krok - przesłanie karty zgłoszeniowej na adres sybilla@nimoz.pl

Trzeci krok - odbiór maila potwierdzającego z hasłem do systemu naboru zgłoszeń.

Czwarty krok - rejestracja w systemie, wybór kategorii konkursowej i przesłanie do systemu karty zgłoszeniowej (pdf) oraz prezentacji projektu (35 MB, pdf).

 

* * *

Kategorie konkursowe

Konserwacja i ochrona dziedzictwa kultury - zrealizowane przez muzea projekty z zakresu konserwacji i ochrony dziedzictwa kultury.

Edukacja - projekty z zakresu edukacji muzealnej np. programy edukacyjne wystaw, cykle wykładów, cykle lekcji muzealnych, wydawnictwa edukacyjne.

Projekty naukowo-badawcze - zrealizowane przez muzea projekty o charakterze naukowo-badawczym.

Nowe i zmodernizowane wystawy stałe - nowe muzealne wystawy stałe lub wystawy, które zostały poddane modernizacji.

Wystawy czasowe - wystawy czasowe zrealizowane przez muzea w 2020 i zakończone w lutym 2021 roku.

Zarządzanie - obejmuje działania i procesy zarządcze wprowadzone w muzeum, które przyczyniają się w sposób znaczący do poprawy jego funkcjonowania w obszarach np. zarządzania zbiorami, infrastruktury, digitalizacji, obsługi zwiedzających, promocji, pozyskiwania funduszy.

 

* * *

7 grudnia 2020

Informacja dotycząca organizacji 41. edycji Konkursu na Wydarzenie Muzealne Roku Sybilla 2020

Informujemy, iż kolejna edycja Konkursu na Wydarzenie Muzealne Roku „Sybilla”, zaplanowana na rok 2021, odbędzie się na podstawie obowiązującego regulaminu konkursu. Zgodnie z jego postanowieniami powołane zostanie jury w nowym składzie. Jury powoływane jest przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na wniosek dyrektora Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. Komunikat, dotyczący harmonogramu konkursu w roku 2021, uwzględniający przepisy prawa powszechnie obowiązującego, dotyczące stanu epidemii, zostanie opublikowany do końca stycznia 2021 (link)

 

 

 

 

 

 

`