Kontakt

 

 

Informacja dotycząca organizacji 41. edycji Konkursu na Wydarzenie Muzealne Roku Sybilla 2020

Uprzejmie informujemy, iż kolejna edycja Konkursu na Wydarzenie Muzealne Roku „Sybilla”, zaplanowana na rok 2021, odbędzie się na podstawie obowiązującego regulaminu konkursu. Zgodnie z jego postanowieniami powołane zostanie jury w nowym składzie. Jury powoływane jest przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na wniosek dyrektora Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. Komunikat, dotyczący harmonogramu konkursu w roku 2021, uwzględniający przepisy prawa powszechnie obowiązującego, dotyczące stanu epidemii, zostanie opublikowany do końca stycznia 2021.

 

 

 

 

 

 

`